มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ M F L U; อักษรย่อ มฟล. – MFU; คำเมือง ) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.#MFUTCAS67 เปิดระบบรับสมัครรอบที่ 4.1 ระบบรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 5 โครงการ 1.รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ TGATTPAT รายละเอียดประกาศรับสมัคร .3VXFCA MFU. ถูกใจ 80716 คน · 950 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (O)[O] วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2567 (T S)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. C & •6,974 . O 24 . +66 53 916 000 · TTRRI I · P ...[O] วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 (T S)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการ. ชื่อสาขา. 1. การบัญชี · 2. บริหารธุรกิจ · 3. โลจิสติกส์ · 4. เศรษฐศาสตร์ · 5. การท่องเที่ยวและการโรงแรม · 6. การ ...ที่ตั้ง 333 หมู่ 1 ตําบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หน่วยประสานงาน กรุงเทพฯ อาคารฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 1 ชั้น 22 โซน B2 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร. 0-2641-0823 โทรสาร 0- ...F 12, 2019 — มหาวิทยาลัยของภาคเหนือที่วันนี้พี่แนนนี่จะพาน้องๆ ไปรู้จัก นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ว่าแต่ที่นี่จะมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกัน. 1. เดิมมีการเรียกร้องและรณรงค์ให้ ...สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจมหาวิทยาลัยแห่งนี้ บทความในวันนี้ C รวบรวมรายละเอียดหลักสูตรที่น่าสนใจ จากทุก ๆ สำนักวิชาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาฝากกันค่ะ. ม.