Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Star You must be signed in to star a gist
Save pp9seo/7a621a52bf4935b3fa0c6cc85ee74e26 to your computer and use it in GitHub Desktop.
งาน ร ป ภ ไม่จำกัด อายุ สมัคร งาน ออนไลน์ ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รับงานทำที่บ้าน ทำงานได้ทุกที่ สมัครงานเลย
งาน ร ป ภ ไม่จำกัด อายุ สมัคร งาน ออนไลน์ ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รับงานทำที่บ้าน ทำงานได้ทุกที่ สมัครงานเลย

งาน ร ป ภ ไม่จำกัด อายุ สมัคร งาน ออนไลน์ ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รับงานทำที่บ้าน ทำงานได้ทุกที่ สมัครงานเลย

งาน ร ป ภ ไม่จำกัด อายุ สมัคร งาน ออนไลน์ ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รับงานทำที่บ้าน ทำงานได้ทุกที่ สมัครงานเลย

🌻🌻 สมาชิกใหม่ : ฝาก 200 รับ 50%

🌻🌻 สมาชิกใหม่ : ฝาก 600 รับ 50%

🌻🌻 สมาชิกใหม่ : ฝาก 1,000 รับ 50%

🌻🌻 คืนยอดเสยทุกวัน 5% แนะนำเพื่อน 5%

307511629-791340c6-57c5-4df5-8c75-19881ba83ef5 305918369-58800028-d88b-4c3a-b8be-0b4ebbe7f6fa

งาน รปภ ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ · พนักงานรักษาความปลอดภัย ด่วนรายได้ดี จ่ายเงินตรงเวลา · พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 2 อัตรา · เจ้าหน้าที่ธุรการ · เจ้าหน้าที่ C ธุรการ ศูนย์การค้า ...#รับสมัครรปภ.ชาย อายุ 18-50 ปี(จำนวนมาก)หญิง อายุ 18-45ปี #ประจำหน่วยงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลงาน รปภ ไม่จำกัดอายุ · พนักงานรักษาความปลอดภัย ด่วนรายได้ดี จ่ายเงินตรงเวลา · เจ้าหน้าที่ธุรการ · พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 2 อัตรา · พนักงานบุคคล 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก ปฏิบัติงานที่ ...เพศหญิง ประจำสำนักงานใหญ่ และมีประสบการณ์** ไม่จำกัดจำนวน คุณสมบัติ - จบชั้น ปวช.ปวส. ขึ้นไป - อายุ 25 ปีขึ้นไป - รู้จักกฎหมายเบื้องต้น รู้จักงานเอกสารบัญชีบริษัทซิกม่าพาวเวอร์พลัสจำกัดรักษาความปลอดภัย รับสมัครรปภ. ชายอายุตั้งแต่20-50 ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ลงหน่วยงานตรงต่อไปนี้ สำนักงานรามอินทราซอย 5 รปภ ...ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง รปภ.ไม่จำกัดวุฒิ หลายอัตรา ผู้สมัครงานที่หางานทำอยู่ โปรดตรวจสอบรายละเอียด คุณสมบัติ แล้วยื่นเขียนใบสมัครงานผ่านเว็บไซต์ J. ได้ทันที.คุณสมบัติ - อายุ 21-55 ปี - ส่วนสูงชาย 160 ขึ้นไป หญิง 155 ขึ้นไป น้ำหนักต้องได้มาตรฐาน ไม่อ้วน และ ไม่ผอมจนเกินไป - พนักงานรักษาความปลอดภัย ถ้าเคยมีประสบการณ์ด้าน รักษาความปลอดภัยมาก่อนจะไ ...รับสมัคร รปภ.รับเยอะ 14000++ ยังไม่รวม OT ... รปภ.12000 บาท รับอายุ 20-60 ปี บริษัท ล.ธนวงศ์ (1997) จำกัด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร. หางานสมัครงาน · 353 · รปภ.ไม่จำกัด ...อัตราค่าจ้าง 530 บาทวัน + ค่าตำแหน่ง (รวมมากกว่า 15,000 บาทเดือน). รูปแบบงาน งานประจำ (F T). อัตรา ไม่จำกัด. สมัครงาน · เก็บงาน พิมพ์ แชร์. รายละเอียดงาน-เงินออก2รอบ วันที่7 กับ 22 จ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย. คุณสมบัติผู้สมัคร. เพศหญิง; ไม่จำกัดวุฒิ; อายุ 20-60 ปีขึ้นไป; ร่างกายแข็งแรง. สวัสดิการ -สวัสดิการ ...รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) คุณสมบัติพนักงาน, เพศชาย หญิง; อายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี; วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป; ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ...หางานรวมอัพเดทงานใหม่ๆ .2NP1C0 #หางาน#สมัครงาน#งานแม่บ้าน#งานขับรถ #งานล้างจาน.บริษัท ริคเกอร์การ์ด แอนด์ คลีน จำกัด ต้องการรับสมัคร รปภ. ... อายุ 20 – 45 ปี; จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป; หากมี ... ไม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม ...เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท · สัญชาติไทย · ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 – 50 ปี (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร) · วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป · สามารถ พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ · ผ่านการอบรมหลักสูตร ...

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment