เข้าสู่เว็บไซต์ | E. .ประกาศรับสมัครงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ · 1. ประกาศรับสมัครงาน โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง (หน่วยงานรัฐ) · 2. ประกาศรับสมัครงาน โดยบริษัทจัดหางาน(บริษัทเอกชน) เป็นผู้จัดส่ง.การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฏหมาย. การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี. 1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2.กรมการจัดหางานจัดส่ง 3.เดินทางไปทำงานด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ .. หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ . .. หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสอบถาม ...ผลการตรวจสอบและดำเนินคดี นายจ้างสถานประกอบการ และคนต่างด้าว (งบปกติ+กองทุน) · ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางานบริษัทจัดหางาน · ทะเบียนบริษัทจัดหางานและผลการตรวจสอบการ ...งานในต่างประเทศ. การลงทะเบียน · การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฏหมาย · แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง · สินเชื่อเพื่อทำงานต่างประเทศ · แบบฟอร์มเอกสาร. R P.กรมการจัดหางาน เดินหน้าขยายตลาดแรงงานไทย ปี 2567 ในกาตาร์ จอร์แดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โปรตุเกส สนับสนุนแรงงานไทยทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย 100,000 คน ตามนโยบาย รมว.พิพัฒน์.บริการที่มีป้ายคำ (T) “ งานต่างประเทศ ” ทั้งหมด 33 รายการ · การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ กรณียื่นคำขอที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้ขออนุญาตตั้งสำนักงานอยู่ · การ ...กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานต่างประเทศ ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานกับกรมการจัดหางานก่อนหลงเชื่อโอนเงิน เผยนายหน้าเถื่อนภาคเหนือ - อีสาน ระบาดหนัก อ้างเป็นบริษัทขายตั๋วเครื่องบิน ...งานต่างประเทศ · เอกสารการยื่นขอรับใบอนุญาตสำหรับของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ · เอกสารงานต่างด้าว · เอกสารประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและหลักประกัน MOU · คำขอรับ ...สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศผ่า นระบบอินเตอร์เน็ต ตามขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างปร ะเทศผ่าน ...A 24, 2024 — "พิพัฒน์"รมว.แรงงาน จับมือ บ.จัดหางานฯ มอบโอกาสแรงงานทั่วประเทศ ไปทำงานต่างประเทศ สุ่มรางวัลคัดเลือกผู้โชคดี จำนวน 50 คน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท.รายละเอียด ผู้รับบริการยื่นคำขอพร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ออกใบนัดหมาย · ระยะเวลา 3 ชั่วโมง · หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน.ผู้สนใจทำงานต่างประเทศสามารถศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนจะเดินทางไปทำงาน เพื่อป้องกันการหลอกลวงผ่านระบบ - S กรมการจัดหางาน ที่เว็บไซต์ .. หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงาน ...งาน หางาน สมัครงาน ต่างประเทศ อัปเดตตำแหน่งงานใหม่ทุกวัน จากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ JT.