เสลา [สะ-เหฺลา] หรือ อินทรชิต (ชื่อวิทยาศาสตร์ L T. & B.) เป็นต้นไม้ขนาดกลางโตช้า ผลัดใบ สูง 1-2 เดคาเมตร เรือนยอดทรงกลมทึบ ใบดก ...ประเภท ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ ความสูง 10 – 20 เมตร ทรงพุ่ม กลมหรือทรงกระบอก หนาทึบ ลำต้น เปลือกต้นสีเทาเข้มเกือบดำ ผิวขรุขระ ...ต้นเสลา เป็นต้นไม้ที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีความสูงประมาณ 10-20 เมตร และเป็นไม้ผลัดใบมีเรือนยอดเป็นพุ่มแน่น กิ่งห้อยย้อย ลำต้นกลม แข็งแรงในระดับหนึ่ง ..."ต้นเสลา" หรือ "ซากุระหน้าร้อน" มีชื่อวิทยาศาสตร์ L T. & B. วงศ์ LYTHRACEAE และมีชื่ออื่นๆ อาทิ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ อินทชิต.ลักษณะวิสัย ไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงประมาณ 10-20 ม. เรือนยอดแน่นทึบรูป. ทรงกระบอกหรือพุ่มกลม โคนกิ่งใหญ่ที่แตกจากลาต้นทามุมแคบขึ้นด้านบน ส่วนปลายกิ่งจะห้อยย้อยลง.ชื่อวิทยาศาสตร์ L T. & B. วงศ์ LYTHRACEAE. ชื่ออื่น ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ อินทชิต. ไม้ต้น ผลัดใบขนาดกลาง สูง 10 - 20 เมตร เรือนยอดเป็น ...สุโขทัย - ปลูกต้นเสลา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา น วันที่ 5 เมษายน 2559 ที่สวนพฤกษศาสตร์ พระแม่ย่า.เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายสามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพดิน ทนทานต่อสภาพอากาศ ชอบแสงแดดจัด เหมาะกับการปลูกในประเทศไทย ☑เวลาการออกดอก ช่วง เดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี ...อินทนิลน้ำ ไม้ต้นผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างเรียบ มีรอบด่างสีขาว ใบหนา โคนใบมน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ดอกสีม่วง ม่วงอมชมพู หรือสีชมพู ออกเป็นช่อชูขึ้นเหนือเรือนยอด กลับดอก ...เสลา หรืออินทรชิต ตะแบกขน. เสลาใบใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า L T. & B. ลักษณะ เป็นไม้ต้นผลัดใบ สูง 10 – 20 เมตร เปลือกลำต้นสีเทาเข้มเกือบ ...เสลา เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบมีความสูงเฉลี่ย ๑๐ – ๒๐ เมตร ชอบแสงแดดและทนแล้งได้ดีเปลือกลำต้นมีสีเทาเข้มเกือบดำ ผิวขรุขระ มีรอยแตกเป็นร่องยาวตื้น ๆ ปลายกิ่งย้อยห้อยลง ใบค่อนข้างหนา มีขนนุ่มทั้งสองด้าน ...เสลา ข้อมูลต้นไม้ เสลา OOP-00239 ชื่อต้นไม้ เสลา ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ L ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป การกระจายพันธุ์ ชุดดิน ทับ ...ต้นกล้าเสลาขนาด40ซม.(1ชุด3ต้น) · ต้นกล้าเสลาขนาด50ซม(1ชุด4ต้น) · เสลา ขนาดต้น 20-30 ซม. ไม้ยืนต้นดอกสวย ไม้มงคล ต้นกล้า · ต้นเสลา สูง30-60ซม.ฟรีค่าจัดส่ง · ต้นตะเเบก ต้นไม้ตาย เคลมฟรี ...